Ørestad Syd
 
Ørestad Syd er området syd for Øresundsmotorvejen. Det vil blive opdelt i to koncentrerede kvarterer: Det nordlige, lige syd for Øresundsmotorvejen, med hovedsagelig større erhvervsdomiciler, og det sydlige kvarter med overvejende boligbyggerier, bestående af fire store nord-sydgående karrébebyggelser hver adskilt af let buede hovedgader: Skovrummet, Parkrummet og Kanalrummet.
 
Udbygningen af Ørestad Syd ventes af være færdiggjort 2025-2030. Pt. findes der to boligbyggerier, Stævnen og 8-tallet længst mod syd, og det første store erhvervsbyggeri, Rambølls domicil ved Øresundsmotorvejen, blev taget i brug i 2010. Ligeledes er etableringen af et større hotel- og erhvervsomåde påbegyndt i starten af 2008 under betegnelsen Copenhagen Towers - skabt i et samarbejde mellem arkitektfirmaerne Dissing+Weitling og britiske Foster & Partners. Det 85 meter høje Crowne Plaza Copenhagen Towers-hotel åbnede 16. november 2009.
 
Det er blevet besluttet at bygge en skøjtehal i kvarteret, mens der fortsat arbejdes med planerne om en multiarena.

Læs evt. mere her http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98restad

Områdekort

Med kortet ovenfor kan området ses i fugleperspektiv. Brug musen eller navigationspilene (øverst til venstre) til at panorere til venstre, højre, op og ned for at se områder uden for skærmen. Brug skyderen til at zoome ind og ud, eller brug tasterne + og -.

Klik på "Kort" i øverste højre hjørne af kortet for at se vejkort-visning i stedet for satellitfotos.

Vejrudsigten fra DMI

Her kan du se vejrudsigten for området tættest på os

2-døgnsudsigt

3 til 9-døgnsudsigt

Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk