Ordinær generalforsamling afholdes

onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00

i

 AAB Fælleslokale, Richard Mortensens Vej 90 st. th.

 

Følgende dokumenter findes nedenfor.

 

Årsrapport 2018, budget 2019.

 

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand senest inden udgangen af marts måned.

 

Bestyrelsen skal medsende forslaget i indkaldelsen, og såfremt indkaldelsen er sket, skal forslaget eftersendes.

 

Såfremt årsrapport, budget mm. ønskes tilsendt med posten, kan det rekvireres hos administrator ved at sende en mail til: chan@advodan.dk eller ringe på tlf. 4614 5022.

 

Adminsitrator opfordrer til, at dem der har modtaget indkaldelsen med posten tilmelder sig elektronisk kommunikation. Man vil derefter fremover modtage indkaldelser, referater mv., pr. e-mail. Send blot en e-mail til chan@advodan.dk og tilmeld dig elektronisk kommunikation.

 

Med venlig hilsen

 

ADVODAN Glostrup

Ejendomsadministrationen